Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Презентацијa резултата првог истраживања о ОЦД

Данас је у Палати Србије одржана презентација резултата првог истраживања о организацијама цивилног друштва регистрованим по новом Закону о удружењима под називом Стање у сектору цивилног друштва у Србији 2011.године, који су спровеле Грађанске иницијативе, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије уз подршку USAID/ISC и Стрaтешког мaркетинга. Презентација је била намењена представницима институција.Први пут од почетка примене новог Закона о удружењима познати су подаци о 16.000 регистрованих организација цивилног друштва, њиховим капацитетима, структури, областима у којима делују, њиховом финансијском стању, сарадњи са државним институцијама, медијима и приватним сектором, броју ангажованих волонтера/ки и др.

Разноврсност удружења, имовина коју поседују, њихова географска распоређеност, али и слика у јавности, често су постављана питања у вези са организацијама цивилног друштва. Истраживање даје јасну слику и одговоре на бројна питања која треба да послуже ресорним министарствима и другим државним институцијама у промишљању будућих стратегија међусобне комуникације и сарадње.

Такође, ово истраживање предстваља основ за даље дефинисање стратешког оквира за развој цивилног друштва у Републици Србији, на чему ће у наредном периоду радити Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом заједно у сарадњи са институцијама на националном и локалном нивоу као и организацијама цивилног друштва.

[gallery link="file" columns="2"]

Опширнију презентацију  истраживања можете преузети овде:

Стање у сектору ОЦД
Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.