Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Примена Уредбе о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима на организације цивилног друштва

Влада Републике Србије је на седници 10.04.2020. донела Уредбу о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у време ванредног стања („Сл. гласник РС", број 54/20).

Уредбом се уређују фискалне погодности и директна давања из буџета Републике Србије привредним субјектима у приватном сектору у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID -19, ПДВ третман промета добара и услуга без накнаде за здравствене сврхе, као и исплата једнократне новчане помоћи свим пунолетним грађанима Републике Србије из буџета.

С обзиром да Уредба није директно навела све субјекте на које се наведене олакшице односе, односно није прецизирано да ли удружења, задужбине и фондације, могу користити погодности предвиђене овом Уредбом, удружење Грађанске иницијативе обратиле су се Министарству финансија ради прецизницијег тумачења услова под којима организације цивилног друштва могу користити погодности предвиђене овом Уредбом.

Тумачење које су добили од надлежног министарства можете преузети ОВДЕ.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.