Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Припремљен први Добровољни национални извештај о спровођењу Агенде УН 2030

Кроз међусобну сарадњу, размену искустава и координацију државних органа, јединица локалне самоуправе, организација цивилног друштва, привредних актера, академске заједнице, међународних организација и осталих актера, Република Србија припремила је први Добровољни национални извештај о спровођењу Агенде 2030.

Извештај је сачинила Међуресорна радна група за спровођење Агенде УН о одрживом развоју до 2030. године, уз председавање министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику.

Свој значајан допринос изради извештаја дало је цивилно друштво учествујући на јавном позиву за достављање прилога о спровођењу Циљева одрживог развоја у Србији, који је Канцеларија упутила заједно са Кабинетом министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику. Кроз овај транспарентан и инклузиван процес прикупљено је 17 упитника попуњених од стране организација цивилног друштва, али значајни материјали у виду различитих анализа, студија и извештаја цивилног друштва о тренутним достигнућима и изазовима у даљем остваривању циљева Агенде 2030. Оцене и препоруке организација цивилног друштва за национално спровођење Агенде 2030 и достизање Циљева одрживог развоја у Републици Србији налазе се у Анексу 3 који чини саставни део Добровољног националног извештаја.

Домаћој јавности извештај је презентован кроз два јавна слушања одржана у јуну месецу у Скупштини АП Војводина и Народној скупштини Републике Србије , док ће формално бити представљен на Политичком форуму на високом нивоу (High-level Political Forum) у седишту Уједињених нација у Њујорку 17. јула 2019. године.

Канцеларија се овим путем захваљује свим организацијама цивилног друштва на доприносу и улози у изради Добровољног националног извештаја и позива све актере да кроз партнерство и заједничке активности наставимо рад на остваривању циљева одрживог развоја и тиме допринесемо подизању квалитета живота сваког појединачног грађанина Републике Србије.

Добровољни национални извештај о спровођењу Агенде 2030 у Републици Србији можете преузети у наставку.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.