Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Програм Европа за грађане и грађанке: објављени резултати мартовског позива - Братимљење градова

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом обавештава заинтересоване учеснике да су објављени резултати мартовског позива за меру 2.1. Братимљење градова.

У oквиру ове мeрe поднето је укупно 382 предлога пројеката, а одобрено је 137 пројеката.

Од укупно 10 поднетих пројеката са носиоцима из Србије, одобрено је 3 пројекта чији су носиоци из Србије, и то:

  • Општина Бач за пројекат под називом „OUR today’s EUROPE and traditions are the pasts’ migrating cultures“ вредности 25.000 евра. Пројекат укључује још 10 партнера из Италије, Хрватске, Босне и Херцеговине и Словеније;
  • Удружење грађана БУМ за пројекат под називом „CoolTURE!“ вредности 25.000 евра. Пројекат укључује још 6 партнера из Македоније, Белгије, Босне и Херцеговине и Словеније;
  • Удружење грађана Осторка за пројекат „Change of view“ вредности 25.000 евра. Пројекат окупља још 6 партнера из Мађарске, Румуније, Словачке, Чешке и Хрватске;

Партнерски статус на одобреним пројектима има 28 домаћих актера на 30 пројеката:

Дестинација Менаџмент организација Кањижа; Удружење грађана Aracs-95, Нови Бечеј; Мађарски културни центар Непкер, Суботица; месна заједница Дорослово; град Стара Пазова; општина Темерин; општина Горњи Милановац; Community Development Association Ludas, Суботица, Шупљак; месна заједница Палић; Supljak Community, Шупљак; Удружење грађана Осторка, Палић; град Панчево; општина Бач; месна заједница Трешњевац, Трешњевац; „Danube 1245“, Сремски Карловци; "Destinus" – удружење за омладину, Кањижа; Хрвaтскo културнo-прoсвeтнo друштвo "Јeлaчић" Пeтрoвaрaдин, Нови Сад; Matica Slovenská V Srbsku, Бачки Петровац; Друштво словеначко-српског пријатељства Здравица, Ниш; општина Рума; Удружење Словенаца „Кула“, Вршац; општина Рашка; општина Нови Бечеј; Културно друштво „Невен“, Утрине; град Суботица; Културни центар Београд; Palics Helyi Közösség, Палић; месна заједница Торњош;

Резултати су објављени на интернет страници EACEA: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/selection-results/town-twinning-2018-round-1_en

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.