Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Продужен рок јавних консултација за измене и допуне Закона о Заштитнику грађана

Министарство државне управе и локалне самоуправе продужава процес online јавних консултација у оквиру процеса рада на изменама и допунама Закона о Заштитнику грађана.

Сви заинтересовани могу доставити своје коментаре нa Полазне основе најкасније до 28. фебруара 2018. године на имејл адресу prava.slobode.registi@mduls.gov.rs .

Текст Полазних основа на који се достављају коментари доступан је у наставку:

Након окончања електронских консултација Министарство државне управе и локалне самоуправе анализираће све примедбе, сугестије и предлоге и објавити извештај о спроведеним конултацијама на интернет презентацији Министарства www.mduls.gov.rs .

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.