Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Радионице за СЕКО

Тања Хафнер Адеми, директорка Балканске мреже за развој цивилног друштва (BCSDN) oдржaлa je 21. и 22. мaja рaдиoницу пoд нaзивoм ”Прoцeдуре и мeхaнизaми зaгoвaрaњa нa eврoпскoм и нaциoнaлнoм нивoу у зeмљaмa кaндидaтимa зa члaнствo у EУ”. Рaдиoницa je билa нaмeњeнa прeдстaвницимa свих СEКO плaтфoрми. Нa рaдиoници je билo рeчи o EУ институциjaмa и прoцeдурaмa за OЦД у EУ, знaчajу EУ мрeжa, пoлитикaмa прoширeњa и др. Овде можете преузети презентацију и извештај са ове радионице.

Умрежавање на ЕУ нивоу

Извештај са радионице на српском језику

Извештај са радионице на енглеском језику

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије организовала је 03. фебруара 2012. године радионицу EU Advocacy workshop“, која је била намењена представницима и представницама СЕКО организација цивилног друштва. Радионицу је водила г-ђа Тања Хафнер Адеми, извршна директорка Балканске мреже за развој цивилног друштва (BCSDN). Балканскa мрежa за развој цивилног друштва већ дуги низ година ради на оснаживању организација цивилног друштва на Балкану кроз размену и развој локалних пракси, различитих концепата и подизање капацитета актера у сектору. Циљ радионице био је подизање капацитета организација цивилног друштва у Србији кроз размену искустава са партнерима из региона. Посебна пажња посвећена је резултатима анализе ЕУ политика према цивилном друштву у процесу приступања у региону Западног балкана, процесима заступања и заговарања у дефинисању приоритета и програмирања ЕУ финансијске подршке за развој цивилног друштва, каналима комуникације са Европским институцијама, сарадњи са ЕУ мрежама и другим релевантним темама. Овде можете преузети презентације на енглеском и извештај са ове радионице:

Презентација 1 - IPA CSF

Презентација 2 - IPA CSF future

Извештај са радионице на српском језику

Извештај са радионице на енглеском језику

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.