Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Радни састанак Министарства за европске интеграције и СЕКО организација

У Београду је 17. јула 2017. године организован радни састанак представника СЕКО (Секторске организације цивилног друштва) конзорцијума и Министарства за европске интеграције. Организацију састанка је подржао TACSO - Техничка подршка организацијама цивилног друштва, а међу присутнима су биле и представнице Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом која заједно са Траг фондацијом и TACSO чини Савет СЕКО механизма.

Представнице Министарства за европске интеграције упознале су присутне чланове СЕКО конзорцијума са статусом програмирања ИПА II, израдом Секторског планског документа 2018-2020, као и праћењем спровођења програма и пројеката финансираних из ИПА. Један део састанка био је посвећен и дискусији о стању у СЕКО механизму и могућностима за превазилажење постојећих изазова у раду.

Извештај о активностима СЕКО механизма у 2016. години можете пронаћи овде.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.