Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Развој локалних заједница кроз јачање капацитета два сектора

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије је од почетка 2020. године одржала три обуке на тему „Сарадња локалних самоуправа са организацијама цивилног друштва у развоју локалне заједнице“ намењене органима локане самоуправе и организацијама цивилног друштва са циљем јачања њихових капацитета за међусобну сарадњу.

Обуке су одржане у Сомбору, Новом Пазару и Новом Саду уз учешће преко 80 представника оба сектора.

Учесници су у оквиру ових обука били у прилици да се упознају са новинама у регулативи које се односе на учешће грађана и цивилног друштва у изради прописа и докумената јавних политика, али и да се више информишу о циљевима Програма „Европа за грађане и грађанке“ и заједно развијају пројектне идеје.

Поред ових кључних тема, на обукама су обрађена и питања везана за положај и улогу цивилног друштва у заједници, финансирању удружења и других организација из буџетских средстава, функционисању институционалних механизама за сарадњу и начинима укључивања представника цивилног друштва у радне групе и друга радна тела органа управе.

Обуке, које су једна од активности предвиђених Акционим планом за спровођење међународне иницијативе Партнерство за отворену управу за период 2018 - 2020. године, водили су Сања Атанасковић Опачић и Данило Родић из Канцеларије.

Позивамо вас да у наредном периоду редовно пратите сајт Канцеларије и информишете се о месту и датуму одржавања наредних обука. Информације о томе можете пронаћи ОВДЕ.


Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.