Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Резултате реформе јавне управе могуће пратити кроз нову апликацију

Бројни подаци о реформи јавне управе у Србији сада су доступни на једном месту. Од средине априла 2020. године активна је апликација за праћење напретка у реформи јавне управе. Апликацију је развило Министарство државне управе и локалне самоуправе, уз подршку пројекта ЕУ за реформу јавне управе у оквиру Секторског реформског уговора.

Апликација за праћење и извештавање је иновативни алат који има за циљ да праћење реформе јавне управе учини ефикаснијим, приступачнијим, транспарентнијим и партиципативним, да олакша анализу података и интеракције, и на тај начин омогући доношење одлука заснованих на широко доступним доказима.

Апликација нуди визуелне презентације статуса спровођења активности и резултата дефинисаних Акционим планом за реформу јавне управе од 2018. године, користећи податке у реалном времену. Осим визуелног приказа података, корисницима је омогућено да приказе филтрирају према циљевима, мерама, активностима, институцијама, периодима извештавања и финансијским ресурсима који су планирани и утрошени.

Апликација за праћење и извештавање је још једна важна контролна тачка – омогућава транспарентно праћење реформи у реалном времену и истовремено служи као алат за управљање ризиком како би се избегла кашњења у имплементацији активности. Позивам све заинтересоване да посете веб-страницу, погледају доступне податке и дају нам повратне информације о садржају, начину на који је садржај представљен и функционалности странице“ – каже Љиљана Узелац, руководилац Одељења за стратешко планирање у Министарству државне управе и локалне самоуправе.

Осим ажурираног прегледа статистике, апликација за праћење и извештавање напретка укључује и систем управљања документима који помаже да се кроз стратешке документе разуме процес реформе јавне управе, извештаје о спровођењу реформе, пасоше индикатора, одлуке о успостављању координационих тела, извештаје са састанака и свеобухватни сет линкова ка страницама актера и партнера који су укључени у процес реформе јавне управе у Србији.

Извор: Министартво државне управе и локалне самоуправе

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.