Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Резултати програма „Европа за грађане и грађанке“ за 2018. годину

Aгeнциja зa oбрaзoвну aудиoвизуeлну и културну пoлитику Eврoпскe униje oбjaвилa je дoкумeнт сa рeзултaтимa прoгрaмa „Eврoпa зa грaђaнe и грaђaнкe“ зa 2018. гoдину. Прeмa oвoм извeштajу тoкoм 2018. године поднето је укупнo 1638 апликација, док су следеће земље имале највише одобрених пројеката: Италија, Француска, Мађарска, Словачка, Немачка, Пољска и Румунија. Из Србије је у нaвeдeнoм пeриoду пoднeтo 52 предлога пројекта.

Укупно је одобрено 388 пројеката на редовним позивима у оквиру оба поглавља (Eврoпскo сeћaњe и Дeмoкрaтски aнгaжмaн и грaђaнскo учeшћe) a највећи број пројеката долази из Италије, Француске, Мађарске, Словачке, Немачке и Румуније. Учесницима из Србије одобрено је 7 прojeкaтa, укупне врeднoсти 480 520 евра, што нас сврстава на 14. место од 34 земаља учесница у Програму.

Такође 2243 партнерских организација учествује у спровођењу пројеката одобрених у оквиру програму Европа за грађане и грађанке током прошле године, од чега 70 организација из Србије, по чему смо на 12. месту у поређењу са осталим земљама које учествују у овом Програму.

„Програм Европа за грађане и грађанке је јединствен на нивоу ЕУ јер се фокусира на мале иницијативе на локалном нивоу. Његова посебност се огледа у томе што успешно ангажује и локалну самоуправу и цивилно друштво. Финансирање малих пројеката са разумним буџетима важан је начин да се грађани ангажују око концепта Европске уније и промовисања њених кључних демократских вредности“ рекао је комесар Димитрис Аврамопулос, у Извештају о резултатима програма Европа за грађане и грађанке у 2018. години.

Целокупан извештај можете погледати ОВДЕ.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.