Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Резултати јавног конкурса за суфинансирање пројеката удружења и других ОЦД

На основу Јавног конкурса за суфинансирање пројеката удружења и других организација цивилног друштва којима су додељена средства Eвропске уније на позиву из 2015. године у оквиру Европског инструмента за демократију и људска права – Грант шема за Србију за 2014. и 2015. годину, који је Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом расписала 24. фебруара 2017. године, комисија у саставу: Богдана Ракић, саветница за финансије, Група за правне и финансијске послове, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом; Сања Атанасковић Опачић, саветница за спровођење и праћење спровођења пројеката, Група за међународну сарадњу и европске интеграције, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом; Ана Дрљевић, самостална саветница, Сектор за планирање, програмирање, праћење и извештавање о средствима ЕУ и развојној помоћи, Канцеларија за европске интеграције, утврдила је листу вредновања и рангирања пријављених пројеката.

Комисија је констатовала да је на конкурс пристигло укупно шест (6) пријава, од чега је пет (5) пријава оцењено као благовременo и потпуно у складу са захтевима и критеријумима који су наведени у тексту Јавног конкурса и Смерницама за подносиоце предлога пројеката који се пријављују на Јавни конкурс.

Комисија је утврдила следећу Листу вредновања и рангирања пројеката:

1. Смарт колектив, пројекат "Међусекторски приступ унапређењу права особа са инвалидитетом на рад као основног људског права", износ додељених средстава: 267.399,50 РСД;

2. Удружење грађана „КОКОРО“ - Бор, пројекат "Посредовањем до промене", износ додељених средстава: 296.320,00 РСД;

3. Салашко позориште, пројекат "Theatre of Change", износ додељених средстава: 291.510,00 РСД;

4. Цeнтaр зa друштвeнe инoвaциje - NIIT, пројекат "All transparent – all equal", износ додељених средстава: 297.469,00 РСД;

5. Удружење правника за медицинско и здравствено право Србије СУПРАМ, пројекат "Обезбеђивање здравствене заштите особа са менталним сметњама смештеним у резиденцијалне установе Србије, у складу са људскоправним стандардима", износ додељених средстава: 325.829,08 РСД;

Једна пријава није задовољила захтеве конкурса:

1. Фондација 021 Нови Сад, пројекат "Creating a new public view on women"

Oбразложење: Пријава на конкурс послата је 15. марта 2017. године, два дана након истека рока за пријаве.

Ова листа вредновања и рангирања објављује се на званичној интернет страници Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом ( www.civilnodrustvo.gov.rs) и Порталу е-Управа. Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању листе вредновања и рангирања пријављених програма, у року од три дана од дана објављивања листе. На Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката учесници конкурса имају право приговора у року од пет дана од дана њеног објављивања. Приговор се може се изјавити препорученом поштом или личном доставом на адресу:

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије
Палата Србија, источни улаз
Булевар Михаjла Пупина 2
11000 Београд
На коверти је обавезно потребно написати: ПРИГОВОР по Јавном конкурсу за 2017. годину

Одлуку о приговору конкурсна комисија доноси у року од 15 дана од дана њеног објављивања. Право приговора не задржава извршење Одлуке о избору пројеката за доделу бесповратних средстава.

Листа вредновања и рангирања
Одлука о додели средстава
Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.