Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Резултати Јавног позива ОЦД за чланство у Комисији за решавање притужби МУП РС

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије у сарадњи са Министарством унутрашњих послова Републике Србије објављује резултате Јавног позива удружењима и другим организацијама цивилног друштва за предлагање кандидата за чланство у Комисији за решавање притужби у седишту Министарства унутрашњих послова Републике Србије

Резултати садрже:

Подносиоци пријава могу поднети приговор на Одлуку Комисије у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ових резултата.

Јавни позив био је отворен у периоду од 23. августа 2017. године до 13. септембра 2017. године, а коначно именовање чланова извршиће министар унутраших послова Републике Србије након коначне Одлуке Комисије донете по истеку рока за приговор.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.