Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Резултати: Братимљење градова

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом обавештава заинтересоване учеснике да су објављени резултати фебруарског позива за поглавље 2 – Демократски ангажмани граћанско учешће, мера 2.1. Братимљење градова.

У оквиру овог поглавља укупно је аплицирало 7 прojeкaтa а одобрена су 3 пројекта чиjи су нoсиoци из Рeпубликe Србиje и то:

1. Удружење грађана Осторка са пројектом „Towards the future of Europe“, у вредности од22.175,00 евра

2. Општина Сента са пројектом „Together against Euroscepticism“, у вредности од 24.190,00 евра

3. Мађарски културни центар Непкер са пројектом „Together for a diverse Europe “, у вредности од 24.190,00 евра

Организације из Србије успоставиле су у оквиру овог позива чак 34 успешна партнерства, и то: општина Нови Бечеј, општина Бач, удружењеДунав 1245 из Сремских Карловаца (на 4 пројекта), месна заједница Трешњевац, Ady Endre Müvelödesi Egyesület из Торњоша (на 2 пројекта), Удружење за неговање традиција и уметности Нојчек из Суботице (на 2 пројекта), Удружење за развој регије Војводикум Кластер из Шупљака, месна заједница Ново Орахово, општина Врњачка Бања, Мађарски културни центар Непкер из Суботице (на 2 пројекта), општина Ковачица, општина Кањижа, Kispiac Helyi Kozosseg, село Никинци, удружење за омладину Дестинус из Кањиже (на 3 пројекта), Академија уметности Нови Сад, Communitas Europeana из Новог Сада, КУД Tamasi Aron Vojlovic из Панчева, Slovensky Kulturno Osvetovy Spolok Detvan из Панчева, ОШ Јован Јовановић Змај из Новог Кнежевца, општина Сента, Зента, Завод за проучавање културног развитка из Београда, Zentai Önkormányzat, Дестинација Менаџмент Организација из Кањиже и Кањижа Art Circle радионица,

Свим организацијама Канцеларија жели пуно успеха у реализацији пројеката.

Резултати ћe бити објављени и на интернет страници EACEA: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/selection-results/town-twinning-2020-round-1_en

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Europe for Citizens

Реконструкцију сајта омогућио пројекат Европа за грађане и грађанке.

The reconstruction of the site was made possible by the Europe for Citizens project.