Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Ризици од злоупотребе ОЦД за финансирање тероризма разматрани са донаторима

У заједничкој организацији Министарства финансија - Управе за спречавање прања новца и Кaнцeлaриjе зa сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србиje, уз сарадњу са Тужилаштвом за организовани криминал, Координационим телом за спречавање прања новца и финансирања тероризма и Грађанским иницијативама, 19. новембра 2019. године организован је скуп под називом ,,Како препознати (потенцијалне) злоупотребе непрофитног сектора у сврхе финансирања тероризма и како се донатори могу заштитити?”.

Циљ овог скупа био је унапређење знања и подизање капацитета донатора који подржавају рад организација цивилног друштва у вези са потенцијалним ризицима од злоупотребе непрофитног сектора за финансирање тероризма, као и информисање о досадашњим и планираним активностима које органи Републике Србије предузимају у односу на непрофитне организације поводом примене препорука FATF и Комитета Moneyval Савета Европе.

Скуп је отворио Жарко Степановић, вршилац дужности директора Канцеларије, а након њега у уводним делу, присутнима су сеобратили и Жељко Радовановић, в.д. директора Управе за спречавање прања новца као и Хики Вендорф, вођа тима пројекта „ЕУ подршка спречавању прања новца у Србији“.

На скупу је представљена публикација „Спречавање финансирања тероризма - Водич за донаторе“, са циљем упознавања са потенцијалним ризицима од злоупотребе непрофитног сектора за финансирања тероризма. Водич је намењен донаторима који подржавају, односно финансирају рад организација цивилног друштва и садржи информације о конкретним механизмима и алатима који им могу помоћи да се заштите од потенцијалних злоупотреба.

Поред представљања поменутог водича за донаторе, на скупу је презентована и студија случаја - пресуда за финансирање тероризма, са циљем да се учесницима у будућности омогући препознавање потенцијалних претњи од прања новца и злоупотреба непрофитног сектора, као и Претраживач листе означених лица према којима се примењују санкције уједињених нација.

Кроз интерактиван рад, учесници су имали прилику да учествују у дискусијии на тај начин дођу до одговора на конкретна питања из ове области.

На крају, договорено је да се кроз заједничку сарадњу и континуиран процес информисања и комуникације између донатора и државних институција унапреде постојеће процедуре и механизми заштите са циљем да се у највећој мери онемогући злоупотреба финансијских средстава односно непрофитног сектора са циљем финансирања тероризма.

Скуп је одржан у оквиру Пројекта ЕУ подршке спречавању прања новца у Републици Србији - „Унапређење квалитета и ефикасности извештавања о сумњивим трансакцијама и кључних функција Управе за спречавање прања новца“ чији је корисник Министарство финансија - Управа за спречавање прања новца, а који спроводи конзорцијум који предводи КПМГ.

Публикацију „Спречавање финансирања тероризма - Водич за донаторе“ можете преузети у наставку на српском и енглеском језику.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.