Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Сарадња државних органа и ОЦД у области превенције наркоманије

У четвртак, 2. фебруара 2017. године у Београду је одржан секторски састанак између представника Министарства унутрашњих послова, Дирекције полиције, Управе криминалистичке полиције, Службе за превенцију наркоманије и сузбијање кријумчарења наркотика, Одељења за превенцију наркоманије, Канцеларије за борбу против дрога Владе РС и Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе РС са близу 40 представника организација цивилног друштва из неколико градова у Србији, које се активно баве темама превенције наркоманије, заштитом здравља, унапређењем положаја младих и превенцијом насиља. Састанак су организовале Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом и Канцеларија за борбу против дрога, уз подршку Мисије ОЕБС-а.

На самом почетку састанка, присутнима су се обратили Жарко Степановић, в.д. директор Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије, Радомир Поповић, начелник Службе за превенцију наркоманије и сузбијање кријумчарења наркотика, Управе криминалистичке полиције, Дирекције полиције, Министарства унутрашњих послова и Милан Пекић, директор Канцеларије за борбу против дрога Владе Републике Србије. Поздравили су учеснике и исказали спремност и отвореност за сарадњу и партнерство са организацијама цивилног друштва у области превенције наркоманије.

Радивоје Поповић из Канцеларије за борбу против дрога Владе РС, информисао је учеснике да је Канцеларија за борбу против дрога координационо тело у области борбе против дрога, надлежна за спровођење Стратегије о спречавању злоупотребе дрога за период 2014-2021. године и пратећег Акционог плана, у оквиру које је дефинисан и модел сарадње са организацијама цивилног друштва.

Ана Зрнић из Министарства унутрашњих послова, Дирекције полиције, Управе криминалистичке полиције, Службе за превенцију наркоманије и сузбијање кријумчарења наркотика, Одељења за превенцију наркоманије, презентовала је правни оквир у коме делује МУП када је у питању превенција, превентивне активности МУП-а у области борбе против дрога, укључујући и циљне групе и активности које се спроводе. Пружила је преглед статистике активности усмерених на превенцију злоупотребе психоактивних супстанци у 2016. години, пројеката који су у припреми, неких од главних проблема у раду МУП-а у области превенције, као и будуће планове уз осврт на потенцијална места сарадње са цивилним сектором.

Током дискусије, организације су изнеле своје проблеме и очекивања у односу на надлежне органе у овој области, пре свега да координишу бројне активности различитих актера који се баве овим темама, понудиле су своју експертизу, ресурсе и искуство како би се заједничким настојањима унапредила ситуација у области борбе против дрога.

Секторски састанак одржан у Београду, први је у низу састанака који ће уследити, укључујући и надлежне државне органе у области социјалне заштите и здравља. Организације су позване да упуте своје предлоге за унапређење рада државних органа и реализацију заједничких активности, како у области превенције наркоманије, тако и у области рада са корисницима, рехабилитације и ресоцијализације.

Записник са састанка

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.