Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Сарадња цивилног сектора са медијима

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије организовала је у петак, 23. децембра 2011. године, радни доручак са представницима медија и цивилног друштва у Србији. Стање у сектору и улога медија у промовисању добрих пракси цивилног друштва била је тема састанка, на којем су новинари, чланови организација цивилног сектора и Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом разменили искуства и разговарали о најважнијим аспектима будуће сарадње.

Медији имају велику улогу у извештавању о организацијама цивилног друштва, али су уређивачке политике такве да се о добрим праксама у сектору цивилног друштва ретко извештава, закључили су учесници састанка. Побољшање сарадње медија и цивилног друштва могуће је кроз редовне контакте и размену информација о резултатима успешних пројеката, дубље истраживање о томе шта одређена активност цивилног друштва има за ширу заједницу, као и „неговањем“ новинара који прате теме из ове области.

Представљањем мандата Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, директорка Ивана Ћирковић нагласила је да је један од приоритета Канцеларије успостављање сталне сарадње медија са организацијама цивилног друштва, у којој велику улогу има тим Канцеларије, који ће оваквим састанцима, али и другим активностима помоћи медијима и организацијама да размењују међусобна искуства како би вести о добрим праксама нашле пут до најшире јавности.

Представници НВО Грађанске иницијативе су на овом састанку представили најновије истраживање о стању у сектору цивилног друштва, а међу најважнијим подацима налазе се и чињенице које откривају да велика већина ОЦД у Србији препознаје улогу медија, али у исто време сматра да медији често не разумеју чиме се те организације баве.  Због тога је важно градити такав однос између медија и ОЦД који ће допринети квалитетном информисању јавности и указивању не само на проблеме са којима се ОЦД суочавају, већ и на примере добре праксе који показују да њихово залагање на локалном, регионалном и националном нивоу доноси видљиве промене у друштву.

Првој радној групи присуствовали су следећи представници медија и организација цивилног друштва:

  1. БЕТА - Марина Ракић, уредница

  2. РТВ - Наташа Крстин, новинарка

  3. Политика - Биљана Баковић, новинарка

  4. Београдски центар за безбедносну политику  - Марко Савковић

  5. BIRN  - Драгана Жарковић Обрадовић

  6. Женски едукативни центар Зрењанин - Радослава Аралица

  7. Грађанске иницијативе - Миљенко Дерета

  8. Грађанске иницијативе - Јелена Ожеговић

  9. НУНС – Тамара Филиповић

Друга радна група ће се састати у фебруару.


Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.