Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Секторски састанак на тему измена Закона о психоактивним контролисаним супстанцама

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије организовала је 4. октобра 2017. године секторски састанак између представника Министарства здравља, Министарства унутрашњих послова, Канцеларије за борбу против дрога и организација цивилног друштва у вези са предстојећим изменама и допунама Закона о психоактивним контролисаним супстанцама. Сврха састанка била је представљање коментара ОЦД на постојећи Нацрт закона о изменама и допунама Закона о психоактивним контролисаним супстанцама и размена мишљења учесника о могућностима да се поменути Нацрт додатно унапреди.

Састанку су испред Министарства здравља присуствовале помоћница министра др Драгана Вујичић, и представница Радне групе за израду Нацрта закона, Јелена Јанковић. Такође, састанку су присуствовали представници Министарства унутрашњих послова, Дирeкциja пoлициje, Упрaвa криминaлистичкe пoлициje, Службa зa прeвeнциjу нaкрoмaниje и сузбиjaњe криjумчaрeњa нaркoтикa, Oдeљeњe зa прeвeнциjу нaркoмaниje, Канцеларија за борбу против дрога Владе Републике Србије и организације цивилног друштва које делују у области превенције и борбе против дрога (Мрежа за политику према дрогама у југоисточној Европи, Превент, Ре Генерација, Група за анализу и креирање јавних политика).

Помоћница министра здравља, госпођа Вујичић, представила је досадашњи рад на Нацрту закона, након чега је Жарко Степановић, в.д. директора Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом говорио о важности укључивања ОЦД у процес доношења прописа. Милан Пекић, в.д. директора Канцеларије за борбу против дрога, истакао је важност широког дијалога и усклађивања са европским и светским стандардима у области психоактивних контролисаних супстанци.

Жарко Степановић је истакао важност укључивања ОЦД у процес припреме, доношења и праћења спровођења прописа и изразио задовољство у име Канцеларије што је овај састанак добар пример примене Смерница за укључивање организација цивилног друштва у процес доношења прописа које је 2014. године израдила Канцеларија а усвојила Влада РС, односно добар пример саветовања као једног од модела сарадње цивилног и јавног сектора дефинисаног Смерницама.

- „Канцеларија од свог оснивања, а то значи пуних 6 година, пружа снажну подршку како државним органима, тако и самим организацијама у њиховом укључивању у процес припреме, доношења, али и праћења спровођења прописа. Због тога нам је изузетно драго што ће овај данашњи састанак бити још један пример добре праксе сарадње два сектора у питањима од заједничког интереса“, рекао је Степановић.

Такође, подсетио је присутне на два важна предлога закона, Предлог закона о изменама и допунама Закона о државној управи и Предлог закона о планском систему, који битно унапређују учешће јавности, укључујући и ОЦД, у процес доношења прописа и докумената јавних политика.

Након уводних обраћања уследила је конструктивна дискусија присутних која је резултирала усаглашавањем појединих ставова и решења која ће бити предвиђена Нацртом закона.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.