Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Секторски састанак: Сарадњом до бољег положаја интерсекс особа у Србији

Извор фотографије: https://www.cute-calendar.com/event/intersex-awareness-day/35626.html

У заједничкој организацији Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и Министарства здравља, 3. јула 2019. године је у Палати Србија одржан је први секторски састанак на тему унапређења положаја интерсекс особа у Републици Србији.

Састанку су присуствовали представници организација цивилног друштва која се активно баве питањима везаним за унапређење положаја и права интерсекс особа, као и бројни представници органа државне управе и институција здравственог система у чији делокруг спада поменута тема.

Циљ састанка био је иницирање дијалога између ресорног министарства и других државних органа са организацијама цивилног друштва, успостављање координације и механизама сарадње у области унапређивања положаја интерсекс особа у здравственом систему, односно дефинисање плана даљих активности на пољу решавања изазова са којима се интерсекс заједница, односно државне институције у овој области суочавају.

Жарко Степановић, в. д. директора Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, отворио је састанак уводним излагањем о значају теме која је недовољно препозната у Републици Србији и улози Канцеларије као механизма за сарадњу цивилног и јавног сектора. Степановић је посебно истакао да ће Канцеларија у наредном периоду наставити са активностима у правцу бољег препознавања потреба цивилног друштва и усклађеног деловања свих релевантних актера са циљем побољшања положаја мањинских и рањивих група, укључујући свакако и припаднике интерсекс заједнице, те изразио наду да је одржани састанак само први корак у унапређењу квалитета њиховог живота.

Скупу се у уводном делу обратила и др Весна Књегињић, помоћница министра здравља у Сектору за јавно здравље и програмску здравствену заштиту, истичући значај сарадње државних органа са организацијама цивилног друштва, односно спремност ресорног министарства да саслуша и уважи потребе цивилног сектора у вези са поменутом темом, како са нормативног, тако и са практичног аспекта, уз предлог да сам сектор да активни допринос дефинисањем предлога, односно предузимањем конкретних мера из свог делокруга за решавање спорних питања у оквиру ове области.

Кристиан Ранђеловић, представник организације XY Spectrum и један од иницијатора идеје о састанку, изнео је податке и информације из перспективе цивилног друштва и указао на многоструке изазове са којима се интерсекс особе и њихова околина суочавају.

Највећи број присутних, како представника организација цивилног друштва и њихових сарадника, тако и представника државних институција, учествовао је у конструктивној дискусији, а као резултат исте постигнут је широк консензус о будућим активностима. Учесници су се сагласили да наредни кораци обухвате активан рад на нормативном оквиру, установљавање протокола поступања здравствених радника, информисање јавности, али и континуирано унапређивање информисања и едукацију родитеља, а све у циљу како би се кроз ангажовање свих актера интерсекс заједница у Републици Србији учинила видљивијом, а њеним припадницима обезбедили услови за друштвану интеграцију уз пуно уживање људских права и слобода гарантованих Уставом, потврђеним међународним уговорима и законима.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.