Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Стратегија за Западни Балкан: Подстицајно окружење за развој цивилног друштва од круцијалног значаја

Европска комисија усвојила је 6. фебруара 2017. године у Стразбуру Стратегију за „Веродостојну перспективу проширења и појачано ангажовање на Западном Балкану“.

Као што је прeдсeдник Eврoпскe кoмисиje Жaн-Клoд Jункeр најавио у марту 2017. године, усвојена Стратегија потврђује европску будућност региона као геостратешке инвестиције у стабилну, снажну и уједињену Европу базирану на заједничким вредностима. Нарочито је важна чињеница да је 2025. година у документу наведена као оквиран рок у којем би Србија и Црна Гора могле да постану пуноправне чланице.

Напредак Србије у процесу европских интеграција у уској је вези са реформама у области владавине права и поштовања људских и мањинских права, економије, администрације, унапређења регионалне сарадње и добросуседских односа.

Оно што је од посебног значаја за делокруг рада Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и што посебно охрабрује јесте препозната улога организација цивилног друштва у процесу доношења политика као и важност стварања подстицајног окружења за развој цивилног друштва у државама кандидатима. Стратегија истиче да „Владе треба да обезбеде активно укључивање свих заинтересованих страна у процесе доношења политика, кроз успостављање инклузивног и структурисаног дијалога о реформским приоритетима, уз укључивање оснаженог цивилног друштва. Подстицајно окружење за развој цивилног друштва је стога од круцијалног значаја.“

Канцеларија ће наставити, као и претходних година, да својим активностима доприноси стварању подстицајног окружења за развој цивилног друштва, пружа подршку државним органима у погледу укључивања ОЦД у процес доношења прописа, као и процес европских интеграција у коме цивилно друштво има значајну улогу.

Цео текст Стратегије можете преузети овде.

Инфографика: Србија на путу ка ЕУ

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.