Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Стратегија реформе јавне управе након 2021. године: почетак израде и Јавни позив за ОЦД

Министарство државне управе и локалне самоуправе, у складу са чланом 32. Закона о планском систему РС ("Службени гласник РС", бр. 30/18), обавештава јавност да започиње рад на изради нове Стратегије реформе јавне управе, након што је Савет за реформу јавне управе, Закључком 23 Број: 06-00-5736/2019 од 13. јуна 2019. године, прихватио Извештај о спољној евалуацији резултата важеће Стратегије реформе јавне управе и наложио да се, на основу препорука евалуације, започне рад на изради нове стратегије.

У складу са наведеним, као и ранијом добром праксом укључивања организација цивилног друштва у раним фазама припреме акционих планова уз претходну Стратегију, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе упућује Јавни позив организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Посебној радној групи за израду Предлога стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период након 2021. године.

Јавни позив доступан је ОВДЕ .

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.