Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Улога и значај цивилног друштва тема разговора са медијима

У оквиру пројекта Видљивост и комуницирање реформе јавне управе, подржаном од стране Европске Уније, у Београду је 5. марта 2020. године одржан медиа брифинг у просторијама ЕУ инфо центра на тему учешћа грађана у креирању јавних политика.

Учешће јавности у процесу доношења докумената јавних политика била је тема првог панела, у којем су учествовале Драгана Брајовић и Марија Џивџановић из Министарства државне управе и локалне самоуправе, док је у име Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом са медијима разговарао Данило Родић.

Говорећи о улози и важности цивилног друштва, Родић се најпре осврнуо на слику које цивилно друштво има у јавности истакавши да је она у знатној мери и даље оптерећена предрасудама из недавне прошлости и непрепознавањем изузетне улоге које је цивилни сектор имао у афирмацији идеја као што су владавина права, људска права, мировни покрети и слично.

„Као последицу тога имамо да ми и данас суштински недовољно разумемо улогу и значај цивилног друштва у заједници“, рекао је Родић, и нагласио потребу да „сви уложимо додатне напоре у овом правцу, укључујући и само цивилно друштво које би требало да предузме кораке како би се „вратило“, односно приближило грађанима као њиховој бази.“

Такође, истакао је да је у претходном периоду учињен значајан напредак на нормативном плану кроз успостаљање правног оквира који обавезује органе управе на укључивање грађана и цивилног друштва у процесе израде прописа и докумената јавних политика од најраније фазе њихове припреме, те да су успостављени механизми партиципације које треба учинити што ефикаснијим и делотворнијим у пракси.

Родић је додао да је један од суштинсих доприноса процеса реформе јавне управе то што је тему учешћа грађана у доношењу одлука, а посебно питање сарадње цивилног друштва и управе, ставио на јавну агенду и учинио темом о којој се данас активно разговара, те истакао израду стратешких докумената у овој области као најбољи и најинклузивнији пример сарадње два сектора.

„Од кључне је важности да сарадња два сектора постане системска, односно да она представља стандард у комуникацији и односима, уместо да варира у зависности од сектора и теме“, закључио је представник Канцеларије.

У другом панелу о учешћу грађана на локалном одлучивању говорили су Милица Марковић из Министарства државне управе и локалне самоуправе , Иван Грујић испред Едукационог центра из Лесковца и Владимир Павловић из Београдске отворене школе.

На крају самог брифинга учесници су дискутовали о томе шта је потребно новинарима да би ефикасније извештавали о темама које су везане са креирање јавних политика и учешће грађана у њему.
Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.