Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Улога цивилног друштва у спречавању насилног екстремизма и радикализације

Представница Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом присуствовала је дводневној OSCE конференцији „Подршка улози цивилног друштва у спречавању насилног екстремизма и радикализације која води ка тероризму“, која је одржана 17. и 18. октобра у Тирани, Албанија.

Основни закључак овог скупа био је да цивилно друштво има кључну улогу у спречавању насилног екстремизма и радикализације која води ка тероризму и да се мора више радити на јачању партнерства између владе и цивилног друштва у циљу решавања овог сигурносног изазова. На састанку је учествовало више од 60 учесника из региона југоисточне Европе, укључујући представнике владиних институција и организација цивилног друштва.

Поред размене примера добре праксе учесницима је представљен и нови водич ОЕБС-а који се фокусира на улогу цивилног друштва у спречавању насилног екстремизма и радикализације која води ка тероризму у контексту Југоисточне Европе, који је развијен од стране OSCE Одељење за транснационалне претње, чији је циљ промовисање инклузивног процеса развоја стратегија и програма за спречавање и сузбијање насилног екстремизма и радикализације који води ка тероризму, који укључују бројне заинтересоване стране, кроз сигурне, утицајне и одрживе иницијативе.

Овде можете преузети Водич - https://www.osce.org/secretariat/400241

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.