Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Умањене чланарине у Привредној комори Србије за удружења

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом се током прошле године обратила Привредној комори Србије (у даљем тексту: ПКС) са предлогом да се износ месечне чланарине у ПКС за удружења умањи у што краћем року, имајући у виду да су удружења основана првенствено као непрофитна правна лица у општем интересу грађана а не ради стицања добити, те самим тим не могу имати високе годишње пословне приходе.

Подсећамо, чланарина у ПКС одређена је Одлуком о висини, начину и роковима плаћања јединствене чланарине и финансирању Привредне коморе Србије у 2017. години, која је била објављена на интернет страници Канцеларије претходне године. Наведеном одлуком било је предвиђено да удружења плaћajу чланарину ПКС у висини од 1.000 динaрa мeсeчнo.

У међувремену је донета нова Одлука о висини, начину и роковима плаћања јединствене чланарине и финансирању Привредне коморе Србије у 2018. години, која прописује (члан 4. став 3. Одлуке) да чланови који имају пословни приход мањи од 20 милиона РСД, у које спада већина удружења, не плаћају део чланарине по основу пословног прихода. Дакле, за њих чланарина износи 600,00 РСД, што представља побољшање у односу на претходну Одлуку из 2017. године, према којој су удружења без изузетка плаћала по 1000,00 РСД за чланство.

Нова Одлука за 2018. годину у примени је од 1. јануара 2018. године.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.