Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Уредба о финансирању ОЦД: јавни позив за учешће у консултативном састанку

Министарство државне управе и локалне самоуправе, у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и Грађанским иницијативама позива заинтересоване представнике/це организација цивилног друштва да пријаве своје учешће у консултативном састанку поводом израде текста Предлога Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења.

Састанак ће се одржати 14. децембра 2017. године у Београду, у Кући људских права и демократије, Улица Кнеза Милоша 4, са почетком у 11.00 часова.

Циљ скупа је представљање текста Предлога Уредбе који је израдила Радна група ради финалних консултација.

Пријаву учешћа на скупу потребно је доставити најкасније до 12. децембра 2017. године на е-адресу: milica@gradjanske.org

Текст Предлога Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења биће достављени накнадно.

Напомена: Организатори нису у могућности да нaдoкнaде трoшкoвe прeвoзa прeдстaвницимa oргaнизaциja цивилнoг друштвa који нису из места у ком се скуп одржава.

Јавни позив

Агенда

Предлог Уредбе

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.