Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Уручени уговори о суфинансирању пројеката ОЦД за 2019. годину

У уторак, 10. децембра 2019. године у просторијама ЕУ инфо центра у Београду, уручени су уговори о суфинансирању 6 пројеката организација цивилног друштва у укупном износу од 4,5 милиона динара.

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије доделила је ова средства на основу Јавног конкурса за суфинансирање пројеката удружења и других организација цивилног друштва којима су додељена средства Европске уније на позиву из 2019. године у оквиру Европског инструмента за демократију и људска права (EIDHR) – Грант шема за Србију за 2018. и 2019. годину, који је био отворен у периоду од 23. октобра до 7. новембра ове године.

На традиционалној свечаности у оквиру обележавања Дана људских права, уговори су уручени следећим организацијама:

  • Аmity – снага пријатељства, за пројекат "Повећана партиципација старијих жена у јавном и политичком животу"
  • Групa 484, за пројекат "Мапа пута за мигранте – водич кроз лавиринт"
  • Aстра, за пројекат"A space for place to fight human trafficking"
  • Центар за права детета, за пројекат "Позитивно родитељство"
  • Комитет правника за људска права YUCOM, за пројекат "Оснаживање бранитеља и бранитељки људских права"
  • Пaртнeри зa дeмoкрaтскe прoмeнe Србиje, за пројекат "Сачувај приватност- одупри се притиску".

Представницима организација обратили су се Жарко Степановић, в.д. директора Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, и Maтeja Нoрчић Штaмцaр, зaмeницa шeфa Дeлeгaциje Eврoпскe униje у Рeпублици Србиjи.

Жарко Степановић је у свом обраћању истакао изузетну важност цивилног друштва у очувању и промоцији људских права. "Познато је да је цивилно друштво свуда, а посебно код нас, имало и има изузетно важну улогу у афирмацији самог концепта људских права и дало немерљив допринос у његовом промовисању, ширењу свести о значају људских права и њиховом поштовању. Отуда, кроз готово дневну сарадњу са ОЦД, ми се интензивно бавимо најширим спектром људских права", рекао је вршилац дужности директора Канцеларије.

Говорећи о посебном значају међусекторске сарадње, Степановић је нагласио да цивилно друштво у Србији поседује огроман партнерски потенцијал, значајно искуство и експертизу у овом домену, те да област унапређења људских права представља област у којој је постојање партнерског односа и сарадње органа јавне власти и цивилног друштва од суштинског значаја да би се остварили жељени резултати.

"У складу са тим", додао је, "Канцеларија настоји да пре свега обезбеди да се глас цивилног друштва чује приликом креирања јавних политика које се односе на људска права, попут рецимо, права мањина, жртава трговине људима, ЛГБТИ заједнице, миграната, жена итд. То је управо део мандата Канцеларије који се односи на укључивање ОЦД у припрему прописа и стратешких докумената, где промовишемо партнерски однос два сектора".

Укључујући и овогодишње добитнике средстава, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом је до сада суфинансирала преко 70 пројекта организација цивилног друштва у укупној вредности преко 30 милиона динара.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.