Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Уручени уговори о суфинансирању пројеката ОЦД

У уторак, 16. маја 2017. године у Палати Србија, свечано су потписани и уручени уговори о суфинансирању 5 пројеката организација цивилног друштва. Уговори су потписани на основу спроведеног јавног конкурса који је Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом расписала 24. фебруара 2017. године, за пројекте удружења и других организација цивилног друштва којима су додељена средства Европске уније на позиву из 2015. године у оквиру Европског инструмента за демократију и људска права - Грант шема за Србију за 2014. и 2015. годину. Финансијска подршка Канцеларије у 2017. години износи 4.500.000 динара, колико је предвиђено буџетом Републике Србије.

Представницима организација обратили су се Жарко Степановић, в.д. директор Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и Ана Миленић, испред Делегације Европске уније у Републици Србији.

Средства су добиле следеће организације цивилног друштва:

  1. Смарт колектив, за пројекат „Међусекторски приступ унапређењу права особа са инвалидитетом на рад као основног људског права“, чији је општи циљ да допринесе социјалној инкузији особа са инвалидитетом подржавајући њихово право на рад као основно људско право.
  2. Удружење грађана „КОКОРО“ – Бор, за пројекат „Посредовањем до промене“, чији је општи циљ допринети изградњи демократије и демократског друштва кроз реализацију Закона у области примене посредовања у решавању спорова у складу са Међународним стандардима на успостављању правне стабилности у друштвеним односима и владавини права у Борском и Зајечарском округу.
  3. Салашко позориште, за пројекат Theatre of Change, чији је општи циљ допринос унапређењу људских права и прихватање LGBTIQ заједнице кроз организовање радионица и двојезичних тематских позоришних представа.
  4. Цeнтaр зa друштвeнe инoвaциje – NIIT, за пројекат „All transparent – all equal“ чији је општи циљ подршка грађанском активизму базираном на заштити људских права како би се постигао што дугорочнији ефекат демократизације друштва на простору Јужне Србије.
  5. Удружење правника за медицинско и здравствено право Србије - СУПРАМ, за пројекат „Обезбеђивање здравствене заштите особа са менталним сметњама смештеним у резиденцијалне установе Србије, у складу са људскоправним стандардима“, чији је општи циљ допринос поштовању људских права и слобода и оснаживање развоја инклузивнијег друштва заснованог на недскриминацији и толеранцији.

Канцеларија је до сада успешно финансирала 60 пројеката организација цивилног друштва у претходних шест година и доделила преко 26 милиона динара. Три јавна конкурса односила су се на суфинансирање пројеката којима су додељена средства Eврoпскe униje у оквиру програма Подршка цивилном друштву (Civil Society Facility CSF), један на суфинансирање пројеката у оквиру Програма Европа за грађане и грађанке, за који је Канцеларија национална контакт тачка, а средства су издвојена и на конкурсу у 2014. години за помоћ угроженима након мајских поплава. У 2016. години први пут је подржано 8 пројеката којима су додељена средства у оквиру Европског инструмента за демократију и људска права.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.