Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Усвојене измене Закона о матичним књигама

ФОТО: Министарство државне управе и локалне самоуправе

Народна скупштина Републике Србије усвојила је 20. јуна 2018. године сет од девет закона на предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе Влади, који представљају наставак напора да се управа трансформише у ефикаснији, професионалнији и модернији сервис свих грађана Србије.

Ефикасности управе допринеће и усвојене измене и допуне Закона о матичним књигама којима обезбеђујемо да електронски упис података из матичних књига буде први и обавезан, што ће омогућити и брже поступање управе према грађанима. Поред издавања извода било где у Србији, сада ће то бити могуће и ван ње jер се од сада у Регистар матичних књига пребацују и они подаци из матичних књига које воде дипломатско-конзуларна представништва. Овим предлогом предвиђамо и упис промене пола у матичне књиге, на основу потврде здравствене установе, што је реализација једне од мера за прихватање родне разноликости као саставног дела модерног европског друштва“, навео је министар државне управе и локалне самоуправе, Бранко Ружић.

Закон о изменама и допунама закона о матичним књигама

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.