Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Учешће на тренингу Примена принципа учешћа грађана


Примена принципа учешћа грађана била је главна је тема четвртог по реду тренинга за контакт особе за добро управљање који спроводи Програм подршке Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености SWISS PRO спроводи у циљу изградње капацитета локалних самоуправа.

Представница Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, Милена Недељков, говорила је о представљању улоге организација цивилног друштва у процесу доношења прописа и механизме њиховог учешћа.

Посебно су представљене Смернице за укључивање организација цивилног друштва у радне групе за израду предлога докумената јавних политика и нацрта, односно предлога прописа и начини на које Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом пружа подршку државним органима за укључивање у рад радних група и других саветодавних тела.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.