Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Јавна расправа о Радном тексту амандмана Министарства правде на Устав Републике Србије

Министарство правде објавило је на својој интернет презентацији Радни текст измена Устава у области правосуђа.

Радни текст измена највишег правног акта Србије резултат је консултација које је Министарство правде спроводило у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом Владе Србије током 2017. године, када је организовано шест округлих столова у неколико градова Србије, где су представници стручне јавности и остали заинтересовани могли да изнесу своје ставове о променама Устава у области правосуђа.

Министарство правде је Радни текст измена Устава израдило у сарадњи са бившим чланом и сталним експертом Венецијанске комисије Џејмсом Хамилтоном.

Нацрт измена Устава биће послат на мишљење Венецијанској комисији, без чијег позитивног мишљења се неће ићи у даљу процедуру усвајања.

Напомињемо да ће Радни текст измена Устава бити предмет новог круга јавне расправе коју ће Министарство правде спровести.

Позивају се представници државних органа, представници цивилног друштва, стручна јавност, као и друга заинтересована лица да образложене коментаре на Радни текст амандмана Министарства правде на Устав Републике Србије доставе на адресу Министарства правде, Београд, Немањина 22-26, или путем електронске поште на e-mail: maja.prelic@mpravde.gov.rs, најкасније до 08. марта 2018. године.

Министарство правде ће, након назначеног рока, сачинити и објавити извештај о спроведеној јавној расправи.

У склопу наставка консултативног процеса које је Министарство правде покренуло у вези са изменама Устава у делу који се односи на правосуђе, одржаће се низ округлих столова на тему Радног текста амандмана Министарства правде на Устав Републике Србије и то:

  • 05.02.2018. године - Београд
  • 19.02.2018.године - Крагујевац
  • 26.02.2018. године - Ниш
  • 05.03.2018. године - Нови Сад

Детаљна агенда организације планираних округлих столова биће накнадно објављена.

Радни текст Устава Републике Србије


Радни текст амандмана Министарства правде на Устав Републике Србије на енглеском језику биће доступан до краја јануара 2018. године.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.