Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Јавне консултације о ЕУ фондовима у новој финансијској перспективи

Позивамо вас да узмете учешће у јавним консултацијама чији је циљ да се прикупе мишљења свих заинтересованих о будућности ЕУ фондова у областима мобилности и промоције ЕУ вредности, а у склопу планирања нове финансијске перспективе ЕУ, која почиње након 2020. године.

Међу ЕУ фондовима на које се односи упитник је и програм Европа за грађане и грађанке, али и програми Креативна Европа, Еразмус+, као и други фондови доступни учесницима из Србије. Упитник могу попунити сви заинтересовани, а посебно актери који су активни у области мобилности, учења и тренинга, волонтирања, хуманитарног рада и солидарности, омладинског рада, мобилности радне снаге, културе, медија и уметности, грађанства и вредности итд.

Током 2018. године Европска комисија ће припремити свеобухватан предлог изгледа програма ЕУ у новој финансијској перспективи, а чији ће циљ бити да одговори на главне потребе грађана ЕУ простора.

Важно је да се у ове консултације укључи што шири круг актера из Србије, с обзиром на процес преговора о приступању ЕУ, али и узимајући у обзир да актери из Србије већ увелико користе средстава из бројних ЕУ програма. Овај вид финансирања развојних пројеката постаје све значајнији за домаће актере, а у плану је отварање још неких ЕУ програма за домаће кориснике.

Прилози се достављају путем online упитника.

Консултације су отворене у периоду од 10. јануара до 8. марта 2018. године.

Више информација и упитник су доступни овде.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.