Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Јавни позив oрганизацијама цивилног друштва

Kанцеларија за сарадњу са цивилним друштвом  у сарадњи са министарством просвете и науке упућује Јавни позив организацијама цивилног друштва за доставу информација о спровођењу УН Конвенције и Препорука о спречавању дискриминације у образовању за период  2006. – 2011. године.

Стална делегација Републике Србије при УНЕСКО упутила је позив државама чланицама да поднесу Извештај о спровођењу УН Конвенције и Препоруке о борби против дискиминације у образовању у периоду од 2006. – 2011. године. Министарство просвете и науке у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цвилним друштвом врши прикупљање и интеграцију података којима ће известити о напорима Србије у борби против дискриминације у образовању у периоду од 2006. - 2011. године.

У складу са наведеним, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом  упућује јавни позив свим организацијама цивилног друштва које се баве питањем образовања и спречавањем дискриминације у образовању, да узму пуно учшће и дају свој допринос у изради Извештаја о спровођењу УН Конвенције и Препоруке о борби против дискриминације у образовању у периоду 2006. -2011. године.

Извештај о спровођењу УН Конвенције и Препоруке о борби против дискриминације у образовању у периоду 2006. -2011. године, треба да прати  инструкције дате у „Смерницама за израду извештаја држава чланица о примени Конвенције и Препоруке против дискриминације у образовању из 1960. године, Одобрене од стране Извршног одбора УНЕСKО у мају 2011. године (186 ЕX/Одлука 19)“.

Организације цивилног друштва које желе да дају свој допринос изради Извештаја, потребно је да своје одговоре доставе на e-mail адресу: office@civilnodrustvo.gov.rs.
Како би допринос организација цивилног друштва био што конструктивнији, а тиме и интегрисан у финалну верзију Извештаја, неопходно је да одговори прате садржај и структуру датих смерница и да садржe:

  1. Назив и број поглавља из Смерница на који се пише одговор;

  2. Пун назив питања на које се одговара;

  3. Одговори на питања из Смерница би требало да буду конкретни, прецизни и аргументовани примером из праксе (са обавезним наводом референтног извора). У оквиру одговора, пожељно је навести и  квантитативне податке и извор података.

  1. На крају извештаја потребно је навести коришћену литературу, у складу са правилима навођења извора и литературе.

  2. Препоручена величина извештаја је максимално 3 стране, односно 5 страна, у колико садржи графиконе, табеле и сл.

  3. Извештај треба писати фонтом Times New Roman, ћириличним писмом, величина 12, проред 1,5.


Смернице за израду извештаја држава чланица о примени УН Конвенције и Препоруке против дискриминације у образовању из 1960. године, и текст УН Конвенције и Препоруке против дискриминације у образовању из 1960. године, могу се преузети овде:

Смернице за израду извештаја о примени УН Конвенције и Препоруке о борби против дискриминације у образовању

УН Конвенција и Препоруке против дискриминације у образовању из 1960. године

Начин доставе извештаја:

Извештај треба послати најкасније до 25.12.2011.године, на е-маил адресу office@civilnodrustvo.gov.rs .

Пристигли извештаји ће бити прослеђени Министарству просвете и науке које ће сублимирати најквалитетније достављене прилоге организација цивилног друштва и интегрисати у финалну верзију.

Након израде нацрта Извештаја, у сарадњи са Министарством просвете и науке,  Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом  организоваће скуп на коме ће нацрт Извештаја бити представљен јавности.
Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.