Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Јачање капацитета ЈЛС за сарадњу са ОЦД и њихово транспарентно финансирање из буџетских средстава

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије у партнерству са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО), организовала је током маја и јуна месеца седам дводневних обука за запослене у јединицама локалне самоуправе на тему „Сарадња са организацијама цивилног друштва и финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења“.

Циљ обука које су одржане у Суботици, Врњачкој Бањи, Београду, Новом Саду, Нишу,  Крагујевцу И на Златибору био је да се додатном едукацијом запослених у локалним самоуправа оснажи њихова сарадња са организацијама цивилног друштва и омогући адекватно и транспаренто спровођење поступка финансирања програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења.

Укупно је обуку похађало 123 учесника, а право на сертификат о завршеној обуци код Националне академије за јавну управу стекло је њих 98 из 61 града, општине и градске општине. Услов за добијање сертификата било је присуство на обуци оба дана и успешно положен тест на крају другог дана.

Наведене обуке део су Секторског програма континуираног стручног усавршавања, који је део Општег програма обуке запослених у јединицама локалне самоуправе за 2019. годину, усвојеног од стране Владе Републике Србије на предлог Националне академије за јавну управу.

У складу са успостављеним процедурама, тренинге су водили акредитовани тренери код Националне академије за јавну управу – Јелена Јеринић, Мирјана Станковић, Небојша Ранчић и Милена Бановић, иначе шефица Одсека за планирање и стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Канцеларији, уз присуство и активно учешће представника Канцеларије, Сталне конференције градова и општина и Министарства државне управе и локалне самоуправе.

Ова активност подржана је у оквиру Пројекта „Унапређење доброг управљања на локалном нивоу", који се реализује преко Програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO", а који спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (UNOPS) у партнерству са Сталном конференцијом градова и општина.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.