Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Oбавезa достављања података органа јавне управе за Календар конкурса од 2019. године

Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС бр. 16/2018), која је ступила на снагу 13. марта 2018. године, чланом 4. предвиђа објављивање Годишњег плана јавних конкурса и календар јавних конкурса органа јавне управе за програме и пројекте удружења. Истим чланом предвиђена је обавеза надлежних органа да најкасније до 31. јануара објаве и доставе Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом Годишњи план расписивања јавних конкурса.

Годишњи план јавних конкурса садржи податке о даваоцу средстава, области, називу и планираном периоду расписивања јавног конкурсa и друге релевантне податке у зависности од врсте конкурса.

Члан 4. Уредбе, обавезује Канцеларију да изради и на својој интернет страници објављује календар јавних конкурса свих надлежних органа који из средстава буџета подстичу програме које реализују удружења.

Календар конкурса објављује се у циљу благовременог обавештавања организација цивилног друштва о планираним јавним конкурсима, а са циљем припреме што квалитетнијих предлога пројеката за потенцијално финансирање из буџетских средстава, као и повећања броја потенцијалних корисника финансијских средстава из буџета Републике Србије.

Канцеларија од 2013. године континуирано објављује Календар конкурса остварујући тиме принцип транспарентности у раду државне управе и квалитетнијег планирања и координирања финансијске подршке органа јавне управе програмима организација цивилног друштва. Календари конкурса које је у протеклом периоду Канцеларија објављивала садржали су податке о планираним јавним конкурсима органа државне и покрајинске управе.

Нова Уредба уводи обавезу достављања података о планираним конкурсима и за јединице локалне самоуправе у чијем буџету су обезбеђена средства за подстицање програма које реализују удружења, а који су од јавног интереса.

Важна информација за јединице локалне самоуправе је да се поменута одредба примењује од јануара 2019. године.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Europe for Citizens

Реконструкцију сајта омогућио пројекат Европа за грађане и грађанке.

The reconstruction of the site was made possible by the Europe for Citizens project.