Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Oдлукa о избору кандидата за учешће на регионалној конференцији „Citizens & Culture: Fuse. Transform. Revive!“

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије објављује одлуку о избору кандидата за учешће на регионалној конференцији „Citizens & Culture: Fuse. Transform. Revive!“ у складу са Јавним позивом за избор представника организација цивилног друштва, јединица локалне самоуправе, културних, oбрaзoвних и нaучних институциja из Републике Србије за учешће на регионалној конференцији „Citizens & Culture: Fuse. Transform. Revive!“, објављеним 26. фeбруaрa 2019. године.

На Одлуку Комисије подносиоци пријава могу поднети приговор в.д. директору Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије у року од 3 (три) дана од дана њеног објављивања на интернет страници Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије.

Одлука Комисије

Коначна Одлука Комисије

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.