Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

TAIEX радионица о стратешком комуницирању европских интеграција

У организацији TAIEX одељења Генералног директората Европске комисије за европску суседску политику и преговоре о проширењу у сарадњи са Министарством за европске интеграције, 17-18. октобра 2018. године одржана је дводневна радионица стратешког комуницирања о европским интеграцијама.

Циљ радионице је јачање капацитета државне управе у погледу комуницирања о ЕУ, процесу европских интеграција и користима које грађани имају у свакодневном животу, као и идентификовање изазова у спровођењу комуникационих активности. Посебан нагласак стављен је на питања стратешког комуницирања у пракси, израде стратегије комуникације, дигиталног комуницирања и стратешког коришћења друштвених мрежа.

Радионицу је отворила помоћник министра за европске интеграције Тамара Делић, која је истакла значај оваквих догађаја за унапређење системске и циљане координације комуникационих активности Владе са грађанима, посебно када је реч о европским интеграцијама и коришћењу ЕУ фондова. Говорећи о важности јавног дијалога у овој области, она је указала „да је јасно да Европска унија и националне Владе морају да раде заједно, као и да стратешка комуникација подразумева активну размену са локалним организацијама, цивилним друштвом и економским актерима, а све с циљем развијања поверења кроз интензиван, еврореалистичан дијалог са грађанима“.

Кључне поруке радионице изнели су Пол-Анри Пресе из Делегације Европске уније у Републици Србији и Јелена Стеванов из Министарства за европске интеграције, која је том приликом нагласила значај TAIEX програма за јачање административних капацитета државне управе и позвала присутне да користе експертску помоћ коју пружа Европска комисија у оквиру овог инструмента помоћи.

Представница Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом је учествовала у TAIEX радионици.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.