Програмски приоритети

ОПШТИ ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА СУ:

 • Дoпринос рaзумeвању Европске униjе, њeне истoриjе и рaзличитoсти;
 • Промовисање eврoпскoг грaђaнства и унaпрeђење грaђaнскoг и дeмoкрaтскoг учeшћа нa нивoу EУ.

У складу са овим циљевима, Европска комисија утврђује годишње приоритете програма. У периоду од 2016. године до краја програмског периода 2020. године, приоритети Програма су вишегодишњи, али постоји могућност измена у случају настанка посебних околности.

ПОГЛАВЉЕ 1: ЕВРОПСКО СЕЋАЊЕ

 • Поглавље 1 обухвата пројекте који се односе на узроке тоталитарних режима у савременој европској историји и одају почаст жртвама њихових злочина, као и оне који обележавају друге значајне моменте у новијој европској историји. Важно је да пројекти охрабрују толеранцију, узајамно разумевање, интеркултурни дијалог и помирење. Посебан нагласак ставља се на младе генерације.

ПРИОРИТЕТИ за период од 2018. до 2020.

 • Цивилно друштво и грађанско учешће у тоталитарним режимима
 • Демократска транзиција и приступање ЕУ
 • Aнтисемитизам, антициганизам, ксенофобија, хомофобија и други облици нетолеранције – лекције за савремени тренутак
 • Комеморација и обележавање значајних историјских догађаја из скорашње европске историје:

2018:

1918. Крај Првог светског рата

1938/1939 Почетак Другог светског рата

1948. Почетак Хладног рата

1948. Хашка конференција и интеграција Европе

1968. Студенстки протести и покрети за грађанска права, инвазија на Чехословачку


2019:

1979. Европски парламентарни избори

1989. Демократске револуције у Централној и Источној Европи и пад Берлинског зида

2004. Петанест година од проширења ЕУ на земље Централне и Источне Европе

2020:

1950. Шуманова декларација

1990. Уједињене Немачке

2000. Европска конвенција о људским правима

ПОГЛАВЉЕ 2: ДЕМОКРАТСКИ АНГАЖМАН И ГРАЂАНСКО УЧЕШЋЕ

 • Поглавље 2 обухвата пројекте који се односе на грађанско учешће у најширем смислу, са посебним фокусом на активности у директној вези са ЕУ политикама. Ови пројекти треба да стварају могућности за јачање међусобног поверења, друштвеног ангажовања и волонтерства, као и да окупљају широк круг грађана и грађанки поводом тема које су у складу са циљевима Програма.

Мера 2.1. Братимљење градова

Мера 2.2. Мреже градова

Мера 2.3. Пројекти организација цивилног друштва

ПРИОРИТЕТИ за период од 2018. до 2020.

 • Дебата о будућности Европе и евроскептицизму, екстремизму и расизму у Европи
 • Промовисање солидарности у времену кризе
 • Подстицање међукултурног дијалога, међусобног разумевања и борба против стигматизације миграната и мањинских група
 • Европска година културног наслеђа 2018.
Програмски водич 2018
Радни програм за 2018.

Контакт
Контакт особа: Сања Атанасковић Опачић
Тел:: +381 11 3130 968
е-адреса: europeforcitizens@civilnodrustvo.gov.rs;
sanja.atanaskovic@civilnodrustvo.gov.rs