Кaлeндaр jaвних кoнкурсa зa 2018. годину

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом је припремила Календар јавних конкурса за финансирање пројеката и програма удружења и других организација цивилног друштва из средстава буџета органа државне управе Републике Србије и АП Војводине у 2018. години

Почев од 2013. године, Канцеларија континуирано прикупља информације о планираним конкурсима и, у складу са прикупљеним подацима, почетком сваке године објављује Календар јавних конкурса.

Циљ израде Календара јавних конкурса je благовремено и континуирано обавештавање организација цивилног друштва о планираним јавним конкурсима у циљу припреме што квалитетнијих предлога пројеката за потенцијално финансирање из буџетских средстава, као и повећања броја потенцијалних корисника финансијских средстава из буџета Републике Србије.

Календар јавних конкурса ће и ове године бити објављен на званичној интернет презентацији Канцеларије и допринеће видљивости подршке организацијама цивилног друштва од стране државних институција, као и укупног износа планираних финансијских средстава које Република Србија издваја за финансирање удружења и других организација цивилног друштва.

Календар конкурса за 2018. годину