Кaлeндaр jaвних кoнкурсa зa 2019. годину

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом сваке године припрема Календар планираних јавних конкурса за финансирање пројеката и програма удружења и других организација цивилног друштва из средстава буџета Републике Србије

Почев од 2013. године, Канцеларија континуирано прикупља информације о планираним конкурсима и, у складу са прикупљеним подацима, почетком сваке године објављује Календар јавних конкурса.

Циљ израде Календара јавних конкурса je благовремено и континуирано обавештавање удружења и других организација цивилног о планираним јавним конкурсима ради благовремене припреме предлога пројеката и програма, повећање видљивости јавних конкурса за финансирање пројеката и програма организација цивилног друштва од стране органа државне управе, покрајинске управе и јединица локалне самоуправе као и повећање броја потенцијалних корисника финансијских средстава из буџета Републике Србије.

Влада Републике Србије усвојила је нову Уредбу о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (Уредба) 1. марта 2018. године, која предвиђа (члан 4.) објављивање Годишњег плана јавних конкурса и календар јавних конкурса органа јавне управе за програме и пројекте удружења. Такође, предвиђена је обавеза надлежних органа да најкасније до 31. јануара објаве и доставе Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом Годишњи план расписивања јавних конкурса.

Канцеларија је припремила Календар конкурса за 2019. годину, уз подршку УНДП пројекта "Отворени подаци - отворене могућности" и припремила нову методологију прикупљања података од органа јавне управе, која омогућава корисницима да претражују Календар и преузимају податке у машински читљивом облику.

Напомињемо да су подаци прикупљени од органа јавне управе на основу члана 4. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења и да су органи јавне управе одговорни за тачност података.

Календар конкурса за 2018. годину