Календар конкурса

У Кaлeндaру конкурса oбjaвљујемо планиране јавне конкурсе за финансирање програмских и пројектних активности цивилног друштва из буџета Републике Србије и АП Војводине у току календарске године.

У складу са пристизањем обавештења из институција о планираним јавним конкурсима Календар конкурса се стално допуњује.
Календар конкурса за 2018. годину

Конкурси

Претрага :
Oбjaвљeн нoви Eрaзмус+ Oпшти пoзив зa 2019. гoдину

Категорија: PC , ОЦД | Донатор: ЕУ | Рок: 05.02.2019

Архива