Календар конкурса

У Кaлeндaру конкурса oбjaвљујемо планиране јавне конкурсе за финансирање програмских и пројектних активности цивилног друштва из буџета Републике Србије и АП Војводине у току календарске године.

У складу са пристизањем обавештења из институција о планираним јавним конкурсима Календар конкурса се стално допуњује.
Календар конкурса за 2018. годину

Конкурси

PC

Претрага :
Превенција насиља и дискриминације

Категорија: PC | Донатор: Држава | Рок: 05.10.2015

Унaпрeђeње пoлoжaja и стaтусa Рoмa у Србиjи

Категорија: PC | Донатор: Држава | Рок: 14.10.2015

Мигранти, избеглице и интерно расељена лица

Категорија: PC | Донатор: Држава | Рок: 02.10.2015

Подршка омладинском сектору у Војводини

Категорија: PC | Донатор: Држава | Рок: 04.12.2015

Архива