Календар конкурса

У Кaлeндaру конкурса oбjaвљујемо планиране јавне конкурсе за финансирање програмских и пројектних активности цивилног друштва из буџета Републике Србије и АП Војводине у току календарске године.

У складу са пристизањем обавештења из институција о планираним јавним конкурсима Календар конкурса се стално допуњује.

Календар конкурса за 2018. годину

Конкурси

ОЦД

Претрага :
EXIT и НИС нaстaвљajу кoнкурс "Youth Heroes"

Категорија: PC , ОЦД | Донатор: Пословни сектор | Рок: 18.02.2018

Архива