Извештај о раду Канцеларије 2011-2013

Преузмите публикацију
Са задовољством Вам представљамо први публиковани Извештај о раду Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије за период од 2011-2013. године. У њему смо покушали да представимо највећи део реализованих активности и резултата рада од оснивања до данас.

За прве три године рада Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом је у великој мери
успела да се наметне као неопходна институција и за органе државне управе и за организације цивилног друштва испуњавајући основне политичке критеријуме на европском путу који се тичу значаја цивилног друштва као кључног чиниоца у креирању плуралистичког, демократског друштва.


Трогодишњи извештај