Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Конкурс за суфинансирање програма/пројеката у области научно истраживачког развоја за ОЦД у Војводини

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност расписао је Јавни конкурс за суфинансирање програма/пројеката у области научноистраживачког развоја невладиних организација у Аутономној покрајини Војводини.

Право учешћа на јавном конкурсу имају невладине организације са територије Аутономне покрајине Војводине које су регистроване најкасније до 31. децембра 2017. године.

Конкурс је отворен од датума расписивања овог конкурса до утрошка средстава.

Више информација о конкурсу и потребној документацији доступно је овде.

Контакт особа у Секретаријату: Александар Михајлов, телефон: 021/487-45-75, e-mail: aleksandar.mihajlov@vojvodina.gov.rs .

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.