Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Отворен позив Европске комисије за подршку цивилном друштву и медијима

Европска унија расписала је позив за организације цивилног друштва у оквиру IPA CSF and Media Programme 2014-2015 – Подршка регионалним мрежама са циљем обезбеђивања подстицајног правног и финансијског окружења за цивилно друштво и медије.Циљ овог позива је пружање подршке цивилном друштву и медијима да буду ефективни и одговорни независни актери, као и да се побољшају њихови капацитети за дијалог са одлучиоцима и њихов утицај на процес доношења одлука. Рок за подношење предлога пројеката је 6. јул 2015. године.

Посебан циљ овог позива јесте „јачање умрежавања организација цивилног друштва на регионалном и ЕУ нивоу, размена знања, вештина и контаката и повећање утицаја ових мрежа у кампањама и јавном заступању“. Позив има за циљ јачање капацитета организација цивилног друштва које се односе на јавно заступање, дугорочно стратешко организационо планирање и диверзификацију извора финансирања. Ово ће обезбедити одрживост, повећати препознавање улоге организација цивилног друштва од стране државних институција и ојачати ниво укључивања организација цивилног друштва у процесе доношења одлука и реформи.

Више информација о позиву и потребна документација може се преузети овде.
Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.