Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката у оквиру програма „Европа за грађане и грађанке“

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије објављује Јавни позив за суфинансирање пројеката удружења и других организација цивилног друштва којима су додељена средства Европске Уније у оквиру програма „Европа за грађане и грађанке“.

Општи циљ конкурса је подстицање међународне и регионалне сарадње и промоција вредности на којима је заснована Европска унија.

Право учешћа на конкурсу имају удружења и друге организације цивилног друштва, регистроване код АПР-а, којe делују на територији Републике Србије, а које су носиоци пројеката или партнери на пројектима који су одобрени и уговорени у оквиру програма Европске уније „Европа за грађане и грађанке“ у 2013. години и чије активности су у току у тренутку подношења пријаве. Право учешћа на конкурсу имају само носиоци пројеката или партнери на пројектима који захтевају обавезно кофинансирање.

Рок за подношење захтева за суфинансирање је од 10. до 24. априла 2014. године.

Овде можете преузети:

Јавни конкурс

Јавни конкурс

Овде можете преузети сву потребну документацију:

Смернице за подносиоце предлога пројеката за суфинансирање

Образац захтева за суфинансирање пројеката

Образац наративног описа активности за које се тражи суфинансирање

Образац предлога буџета

За сва додатна питања заинтересовани се могу обратити Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом, искључиво електронском поштом на адресу: djordje.popovic@civilnodrustvo.gov.rs.
Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.