Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Канцеларија расписује Јавни конкурс за суфинансирање пројеката организација цивилног друштва

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије објављује Jавни конкурс за суфинансирање пројеката удружења и других организација цивилног друштва којима су додељена средства Европске уније у оквиру програма „Подршка цивилном друштву за Републику Србију 2013“.

Конкурс је отворен од 10. фебруара 2015. године до 25. фебруара 2015. године.

Право учешћа на конкурсу имају удружења и друге организације цивилног друштва, регистроване код Агенције за привредне регистре, којe делују на територији Републике Србије, а које су носиоци пројеката који су одобрени и уговорени у оквиру јавног позива Делегације Европске уније у Републици Србији за доделу средстава из програма „Подршка цивилном друштву за Републику Србију 2013“.

Овде можете преузети сву потребну документацију:

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката удружења и других организација цивилног друштва којима су додељена средства Eвропске уније у оквиру програма „Подршка цивилном друштву за Републику Србију 2013“

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката удружења и других организација цивилног друштва којима су додељена средства Eвропске уније у оквиру програма „Подршка цивилном друштву за Републику Србију 2013“

Смернице за подносиоце предлога пројеката за суфинансирање - за информацију

Образац захтева за суфинансирање пројеката

Образац наративног описа активности за које се тражи суфинансирање

Образац предлога буџета
Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.