http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php

За сва техничка питања везана за програм, можете се обратити нашој Канцеларији путем mail-a: aleksandar.obradovic@civilnodrustvo.gov.rs

images-1 "/>

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Европа за грађане и грађанке: Септембарски позив

Подсећамо јединице локалне самоуправе и организације циливиног друштва да је крајњи рок за подношење предлога пројеката за ЕУ програм “Европа за грађане и грађанке” 1. септембар 2013. године. Септембарски позив за доделу средстава се односи на меру 1.1 « Састанци грађана и грађанки побратимљених градова » и на меру 1.2 « Мреже побратимљених градова « .

Пријавне формуларе за овај ЕУ програм можете пронаћи на интернет страници Извршне агенције EACEA http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php

За сва техничка питања везана за програм, можете се обратити нашој Канцеларији путем mail-a: aleksandar.obradovic@civilnodrustvo.gov.rs

images-1
Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.