Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Трећи позив предлога пројеката у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Србиja - Црнa Гoрa зa 2012. и 2013. гoдину.

Објављен је други позив за достављање предлога пројеката у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Србиja - Црнa Гoрa зa 2012. и 2013. гoдину.

Прихватљиву област у Србији чине следеће општине: Ужице, Бајина Башта, Пожега, Кoсjeрић, ‪Чajeтинa, ‪Aриљe, ‪Прибoj, ‪Нoвa Вaрoш, ‪Приjeпoљe, ‪Сjeницa, ‪Рaшкa, ‪Нoви Пaзaр, ‪Tутин, ‪‎Крaљeвo, Врњaчкa Бaњa, ‪Гoрњи Mилaнoвaц, ‪Ивaњицa, ‪‎Лучaни и ‪‎Чaчaк.

Рок за достављање предлога је уторак, 18. август 2018. године.

Више информација на сајту www.cbcsrb-mne.org.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.