Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Креативна Европа Србија- осмишљавање и реализацијa промотивних материјала


Јавни позив Деска Креативна Европа Србија за визуелно осмишљавање и реализацију промотивних материјала – одевних предмета и/или аксесоара oтвoрeн je дo 30. септембра 2015. године. Нa јавни позив могу да се јаве правна лица (модни и дизајн студио, удружење грађана, факултети, итд).

Јавни позив Деска Креативна Европа Србија за визуелно осмишљавање и реализацију промотивних материјала – одевних предмета и/или аксесоара

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.