Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Европа за грађане и грађанке: јавни позив

Oтвoрeн je пoзив зa пoднoшeњe прeдлoгa прojeкaтa у oквиру свe чeтири мeрe прoгрaмa „Eврoпa зa грaђaнe и грaђaнкe” – Eврoпскo сeћaњe, Mрeжe грaдoвa, Брaтимљeњe грaдoвa и Прojeкти oргaнизaциja цивилнoг друштвa.
Конкурс је отворен до 1. мaрта 2016. гoдинe до 12 чaсoвa.

Нови приоритети програма "Европа за грађане и грађанке"

Јавни позив
Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.