Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

АПВ: суфинансирање у области науке и технолошког развоја

Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој Аутономне Покрајине Војводине расписао је Јавни конкурс за суфинансирање програма/пројеката у области науке и технолошког развоја невладиних организација у Аутономној Покрајини Војводини.

Право учешћа на јавном конкурсу имају организације цивилног друштва регистроване у Аутономној покрајини Војводини.

Конкурс је отворен до 1. марта 2016. године.

Јавни позив

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.